انجمن جی آی اس (GIS)
طبقه بندی فازی در نرم افزار ENVI - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: تخصصی (/Forum-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: سنجش از دور (Remote Sensing) (/Forum-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-Remote-Sensing)
+--- موضوع: طبقه بندی فازی در نرم افزار ENVI (/Thread-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-ENVI)طبقه بندی فازی در نرم افزار ENVI - pardis5 - 12-01-2016 08:10 AM

با سلام
لطفا مرا راهنمایی کنید
از دوستان کسی طبقه بندی فازی در نرم افزار ENVI رو انجام داده؟