انجمن جی آی اس (GIS)
امکان سنجی استقرار پنل های خورشیدی در استان آذربایجان شرقی با ارزیابی تابش ورودی و - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: اشتراک گذاری دیتا و اطلاعات GIS,RS (/Forum-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-GIS-RS)
+--- انجمن: مقالات و پایان نامه ها (/Forum-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: امکان سنجی استقرار پنل های خورشیدی در استان آذربایجان شرقی با ارزیابی تابش ورودی و (/Thread-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88)امکان سنجی استقرار پنل های خورشیدی در استان آذربایجان شرقی با ارزیابی تابش ورودی و - pirnazargis - 12-26-2016 05:13 PM

مقاله : امکان سنجی استقرار پنل های خورشیدی در استان آذربایجان شرقی با ارزیابی تابش ورودی و پارامترهای اقلیمی
مقاله 8، دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 101-116

نویسندگان
شهرام روستایی؛ مجتبی پیرنظر ؛ آرش زندکریمی ؛ بختیار فیضی زاده ؛ ندا موسوی کجاباد

http://ges.iaun.ac.ir/article_41212.html


جواب - javadth - 12-28-2016 11:17 PM

ممنون

هزینش در جه حدی هستش ؟


RE: جواب - pirnazargis - 12-29-2016 11:18 AM

(12-28-2016 11:17 PM)javadth نوشته شده توسط:  ممنون

هزینش در جه حدی هستش ؟

هزینه چی؟Huh