انجمن جی آی اس (GIS)
عرصه به اعیان - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: تخصصی (/Forum-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: موضوعات عمومی GIS (/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-GIS)
+--- موضوع: عرصه به اعیان (/Thread-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86)عرصه به اعیان - fariba - 10-30-2017 12:54 PM

با سلام چطور میشه در arc map عرصه را به اعیان تبدیل کرد به مانند شکل زیر رنگ آبی عرصه میباشد در این شکل عرصه ها تبدیل یه اعیان شده است ؟


RE: عرصه به اعیان - fariba - 11-07-2017 09:40 AM

(10-30-2017 12:54 PM)fariba نوشته شده توسط:  با سلام چطور میشه در arc map عرصه را به اعیان تبدیل کرد به مانند شکل زیر رنگ آبی عرصه میباشد در این شکل عرصه ها تبدیل یه اعیان شده است ؟

سلام راه حل چیست