انجمن جی آی اس (GIS)
درخواست کمک - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: اشتراک گذاری دیتا و اطلاعات GIS,RS (http://forum.arcgis.ir/forum-16.html)
+--- انجمن: اطلاعات آموزشی (Tutorial) (http://forum.arcgis.ir/forum-17.html)
+--- موضوع: درخواست کمک (/thread-4625.html)درخواست کمک - rainy2020 - ۰۹-۰۸-۱۳۹۶

من در قسمت پارسل فابریک با خطای زیر موجه میشوم لطفا راهنمایی کنید
"line sequencing error on parcel 1".