انجمن جی آی اس (GIS)
راهنمایی در مورد parcel fabric - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: علاوه بر این ها (/Forum-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: درخواست ها (/Forum-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: راهنمایی در مورد parcel fabric (/Thread-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-parcel-fabric)راهنمایی در مورد parcel fabric - rainy2020 - 11-29-2017 10:25 PM

من در مرحله آخر تقسیم یک پلی گون که تپولوژی به new fabric اضافه میکنم این خطا رو میده
"line sequencing error on parcel 1".