انجمن جی آی اس (GIS)
قرار دادن عکس هوایی بر روی طرح - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: تخصصی (/Forum-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: موضوعات عمومی GIS (/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-GIS)
+--- موضوع: قرار دادن عکس هوایی بر روی طرح (/Thread-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD)قرار دادن عکس هوایی بر روی طرح - fariba - 01-02-2018 11:18 AM

سلام چگونه در GIS عکس هوایی که از گوگل گرفته ایم بر روی طرح جامع شهر قراردهیم.


RE: قرار دادن عکس هوایی بر روی طرح - fariba - 01-07-2018 10:48 AM

(01-02-2018 11:18 AM)fariba نوشته شده توسط:  سلام چگونه در GIS عکس هوایی که از گوگل گرفته ایم بر روی طرح جامع شهر قراردهیم.

یک نفر راهنمایم کند ممنوع