انجمن جی آی اس (GIS)
تبدیل انواع فرمت های داده های مکانی به صورت آنلاین(gis convert) - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: تخصصی (/Forum-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: GeoData (/Forum-GeoData)
+--- موضوع: تبدیل انواع فرمت های داده های مکانی به صورت آنلاین(gis convert) (/Thread-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-gis-convert)



تبدیل انواع فرمت های داده های مکانی به صورت آنلاین(gis convert) - احسان ارشاد - 01-03-2018 11:59 PM

تبدیل فرمت های مختلف DXF, SHP, KML و ... به یکدیگر را از طریق سایت زیر می توانید انجام دهید:
https://www.gisconvert.com/