انجمن جی آی اس (GIS)
فیلم های آموزشی کلاسی دکتر خلیل ولیزاده کامران : درس سنجش از دور حرارتی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: تخصصی (http://forum.arcgis.ir/forum-4.html)
+--- انجمن: موضوعات عمومی GIS (http://forum.arcgis.ir/forum-5.html)
+--- موضوع: فیلم های آموزشی کلاسی دکتر خلیل ولیزاده کامران : درس سنجش از دور حرارتی (/thread-4638.html)فیلم های آموزشی کلاسی دکتر خلیل ولیزاده کامران : درس سنجش از دور حرارتی - gisrssat - ۱۰-۱۴-۱۳۹۶

فیلم های آموزشی کلاسی دکتر خلیل ولیزاده کامران : درس سنجش از دور حرارتی
دکتر خلیل ولیزاده کامران عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و مدیر گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز می باشد.


برای مشاهده و دانلود رایگان فیلم ها به لینک زیر مراجعه کنید.
لینک

در آینده در صورت استقبال فیلم های درس های دیگر هم بار گذاری خواهد شد.