انجمن جی آی اس (GIS)
فیلم های آموزشی کلاسی دکتر خلیل ولیزاده کامران : درس سنجش از دور حرارتی - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: تخصصی (/Forum-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: موضوعات عمومی GIS (/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-GIS)
+--- موضوع: فیلم های آموزشی کلاسی دکتر خلیل ولیزاده کامران : درس سنجش از دور حرارتی (/Thread-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C)فیلم های آموزشی کلاسی دکتر خلیل ولیزاده کامران : درس سنجش از دور حرارتی - gisrssat - 01-04-2018 08:42 PM

فیلم های آموزشی کلاسی دکتر خلیل ولیزاده کامران : درس سنجش از دور حرارتی
دکتر خلیل ولیزاده کامران عضو هیات علمی دانشگاه تبریز و مدیر گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تبریز می باشد.


برای مشاهده و دانلود رایگان فیلم ها به لینک زیر مراجعه کنید.
لینک

در آینده در صورت استقبال فیلم های درس های دیگر هم بار گذاری خواهد شد.