انجمن جی آی اس (GIS)
چرا مقدار ولیو فایل flow accumulation را در مپ الجبرا عدد 2500=> میزنند؟ - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: تخصصی (http://forum.arcgis.ir/Forum-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- انجمن: موضوعات عمومی GIS (http://forum.arcgis.ir/Forum-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-GIS)
+--- موضوع: چرا مقدار ولیو فایل flow accumulation را در مپ الجبرا عدد 2500=> میزنند؟ (/Thread-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-flow-accumulation-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-2500-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F)چرا مقدار ولیو فایل flow accumulation را در مپ الجبرا عدد 2500=> میزنند؟ - kimia352 - ۱۲-۰۸-۱۳۹۸

سوال بنده این است که اصولا flow accumulation  کارش چیست و از چه تابعی استفاده میکند؟ وانگهی در الجبرا مقدار ولیو را کوچکتر مساوی 2500 می گیرند؟ این عدد چیست و بیانگر چه مقداری است؟