انجمن جی آی اس (GIS)
مدل بیلدر جی آی اس - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: اشتراک گذاری دیتا و اطلاعات GIS,RS (http://forum.arcgis.ir/Forum-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-GIS-RS)
+--- انجمن: اطلاعات آموزشی (Tutorial) (http://forum.arcgis.ir/Forum-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-Tutorial)
+--- موضوع: مدل بیلدر جی آی اس (/Thread-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3)مدل بیلدر جی آی اس - مصطفی شعبانی - ۰۸-۰۱-۱۳۹۹

مدل بیلدر برنامه ای است برای ایجاد، ویرایش و مدیریت مدل ها است. مدل بیلدر کارهای شما را خودکار، سریع تر و آسان تر می کند و یک مدل ساده دارای یک ورودی، یک تابع و یا ابزار پردازشی و یک خروجی است. به‌عنوان مثال وقتی از ابزار بافر برای حریم گذاری رودخانه استفاده می‌شود یک فرآیند انجام گرفته که ورودی آن لایه رودخانه، تابع آن ابزار بافر و خروجی آن حریم رودخانه می‌باشد.
فایل پیوست نمونه یک مدل بیلدر ساده است.