انجمن جی آی اس (GIS)
سیستم تصویر لامبرت - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: اشتراک گذاری دیتا و اطلاعات GIS,RS (http://forum.arcgis.ir/Forum-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-GIS-RS)
+--- انجمن: اطلاعات آموزشی (Tutorial) (http://forum.arcgis.ir/Forum-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-Tutorial)
+--- موضوع: سیستم تصویر لامبرت (/Thread-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%AA--4861)سیستم تصویر لامبرت - مصطفی شعبانی - ۰۸-۱۸-۱۳۹۹

سیستم تصویر لامبرت (Lambert Conformal Conic) به گونه ای توسط سازمان نقشه برداری برای کل سطح ایران طراحی شده است که خطاها و اعوجاجات آن برای ایران کمینه است.

این سیستم تصویر یکی از بهترین، کم خطاترین و کاربردی ترین سیستم های تصویر برای عرض های میانی (بین استوا و قطبین) است، با توجه به اینکه کشور ما در چنین جایی واقع شده است بنابراین استفاده از این سیستم تصویر مناسب به نظر می رسد.


از آنجاییکه در این سیستم تصویر از دو مدار استاندارد استفاده شده است، لذا می توان درجه آزادی بیشتری برای آن منطقه در نظر گرفت تا خطاها کمینه شوند. خطاهای موجود در مساحت و شکل، در این سیستم تصویر برای یک منطقه وسیع مانند ایران کمینه است از این رو در مقیاس های کوچک و متوسط مانند مطالعات کالبدی و حتی منطقه ای و در مواردی که قرار است پایگاه داده نهایی به صورت یکپارچه طراحی گردد، بسیار متداول می باشد.