انجمن جی آی اس (GIS)
فونت های فارسی میکرواستیشن - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن جی آی اس (GIS) (http://forum.arcgis.ir)
+-- انجمن: اشتراک گذاری دیتا و اطلاعات GIS,RS (http://forum.arcgis.ir/Forum-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-GIS-RS)
+--- انجمن: نرم افزار (Software) (http://forum.arcgis.ir/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Software)
+--- موضوع: فونت های فارسی میکرواستیشن (/Thread-%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B4%D9%86)فونت های فارسی میکرواستیشن - فردین آژغ - ۰۷-۱۴-۱۴۰۰

فونت های فارسی میکرواستیشن (microstation)
به همراه آموزش نصب